Κύρια επιδίωξη με τη δημιουργία της Ομοσπονδίας ήταν η συμμετοχή σε μία συνομοσπονδία μεταναστευτικών οργανώσεων, η οποία θα γινόταν τότε στη Σουηδία, το λεγόμενο FIOS (Förenade Invandrarorganisationer i Sverige), αργότερα μετονομάστηκε σε SIOS (Samarbetsorgan för Invandrarorganisationer i Sverige).

Οι ελληνικοί Σύλλογοι της Σουηδίας αρχέςτης δεκαετίας του 1970, ήταν μετρημένοι στα δάκτυλα και αυτό κυρίως που τους χαρακτήριζε ήταν ο αντιδικτατορικός αγώνας. Ο πολυπληθέστερος ελληνικός Σύλλογος που βρισκόταν στη Στοκχόλμη, είχε επαφές με άλλους μεταναστευτικούς φορείς (Ιταλών, Φιλανδών, Κούρδων κ.ά.) και εκεί γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενιαίου μεταναστευτικού οργάνου που θα το αποτελούσαν οι ομοσπονδίες των μεταναστευτικών οργανώσεων.

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Στοκχόλμης, εκπρόσωποι των ελληνικών Συλλόγων από τις πόλεις Göteborg, Södertälje, Norrköping και Borås ήρθαν στη Στοκχόλμη και στις 17 Δεκεμβρίου 1972, ίδρυσαν την Ομοσπονδία. Εκλέχτηκε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίθηκε σχέδιο Καταστατικού, αποφασίστηκε η συμμετοχή της Ομοσπονδίας στο FIOS καθώς επίσης και η διενέργεια του πρώτου τακτικού Συνεδρίου στη διάρκεια του 1973.