Το 24ο συνεδριο - το συνέδριο της ΝΤΡΟΠΗΣ

Στις 6-7 Απριλίου 2019 διεξήχθει το 24ο συνέδριο της ΟΕΣΚΣ. Ένα συνέδριο γεμάτο ντροπή και έλλειψη ήθους που σκηνοθέτησαν ο Κομνηνός Χαϊδευτός χέρι χέρι με τον Μωυσή Νικολαΐδη.

Το ΔΣ που εκλέγει από το 23ο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ δεν κατάφερε να συγκροτηθεί σε σώμα διότι τα μέλη της ΑΣΥΜ Βασίλης Λαζαρίδης, Γιάννης Κωνστάντης και Στέλλα Σαββίδου κατήγγειλαν το 23ο Συνέδριο ως αντικαστατικό (νώθο) άρα τα μέλη του ΔΣ δεν έχουν εκλεγεί με νόμημες διαδικασίες γιαυτό πρέπει να πάμε σε νέο συνέδριο, το 24ο, το γρηγορότερο δυνατόν.

Την κύρια ευθύνη της διεξαγωγής του 24ου συνεδρίου αποφάσησε το ΔΣ της ΟΕΣΚΣ στην δεύτερη τακτική συνεδριασή του, στις 27 Μαΐου, να την έχει μια τετραμελής Οργανωτική Επιτροπή (προεδρείο) που θα αποτελείται από τους επικεφαλείς των τεσσάρων παρατάξεων, οι αποφάσεις θα παίρνονται ομόφωνα και η θητεία της θα διαρκέσει έως το 24ο Συνέδριο.
Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείτο από Νίκο Κωνσταντιίδη, Βασίλη Λαζαρίδη, Μωυσή Νικλαΐδη και Ιωάννη Νικολαΐδη.

Αυτή η απόφαση καταπατήθηκε τελείως αντικαταστατικά από την ΑΣΥΜ (Βασίλης Λαζαρίδης, Γιάννης Κωνστάντης, Στέλλα Σαββίδου) και ΑΚΑ (Μωυσής Νικολαϊδης, Παρασκευή Καραζήση) με συνέπεια το 24ο Συνέδριο, το συνέδριο της ντροπής.

Η ΑΣΥΜ (Βασίλης Λαζαρίδης, Γιάννης Κωνστάντης, Στέλλα Σαββίδου) και ΑΚΑ (Μωυσής Νικολαϊδης, Παρασκευή Καραζήση) κατάφεραν με έναν αντικαστατικό, αντιδημοκρατικό και ανήθικο τρόπο να αποκλήσουν κοινότητες από το 24ο Συνέδριο διότι οι κοινότητες αυτές είναι κομματικά αδέσμευτες και να εγκρίνουν κοινότητες που ελέγχονται απο ΑΣΥΜ(ΚΚΕ) και ΑΚΑ(ΚΙΝ.ΑΛ)

Παραδείγματα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 6.1 του καταστατικού μέλη της ΟΕΣΚΣ γίνονται οι κοινότητες που «Έχουν 15 τουλάχιστον εγγεγραμμένα μέλη και όργανα εκλεγμένα με δημοκρατικό τρόπο.»

Η Ελληνική Κοινότητα Norrköping δεν ενημέρωσε το ΔΣ της ΟΕΣΚΣ ότι θα διεξάγει εκλογές αντιπροσώπων στις 30 Μαρτίου στις αίθουσες ABF.
Σαν παρατηρητές από την ΟΕΣΚΣ παρευρέθηκαν οι Μωυσής Νικολαΐδης, Γιάννης Κωνστάντης και Νίκος Κωνσταντινίδης. Ο Νίκος Κωνσταντινίδης ρώτησε την 3μελή εφορευτική επιτροπή ποιός είναι ο πρόεδρος της κοινότητας. Η απάντηση ήταν ότι η κοινότητα δεν έχει πρόεδρο, δεν έχει διοικητικό συμβούλιο και δεν έχει κανει Γενική Συνέλευση τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες που βρήκε εκείνη την στιγμή ο Γιάννης Κωνστάντης η κοινότητα έπαψε να υπάρχει στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 και δεν έχει αριθμό οργανισμού "organisationsnummer".

Η κοινότητα Norrköping στις 30 Μαρτίου 2019 δεν πληρούσε τις προυποθέσεις για να είναι μέλος της ΟΕΣΚΣ διότι δεν είχε «όργανα εκλεγμένα με δημοκρατικό τρόπο» όμως η ΑΣΥΜ και ΑΚΑ έγκριναν δύο αντιπροσώπους, τον Μάκη Παπακωνσταντίνου και Γιάννη Θωμά, να συμμετάσχουν στο 24ο με δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

2. Η Ελληνική Κοινότητα Kronoberg διεξήγαγε εκλογές αντιπροσώπων για το 24ο Συνέδριο στις 23 Φεβρουαρίου και είχε ενημερώσει έγκαιρα το ΔΣ της ΟΕΣΚΣ.
Παρατηρητές ήταν ο Νίκος Κωνσταντινίδης, ο Βασίλης Λαζαρίδης και ο Μωυσής Νικολαΐδης.

Μερικά λεπτά μετά την έναρξη των εκλογών ο Μωυσής Νικολαΐδης, ο παρατηρητής της ΟΕΣΚΣ, κατέθεσε ένα ψηφοδέλτιο της παράταξης ΑΚΑ στην Εφορευτική Επιτροπή και πήρε την απάντηση ότι ο χρόνος κατάθεσης ψηφοδελτίων έχει λήξει.

Μετά το τέλος των εκλογών οι τρεις παρατηρητές υπέγραψαν τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής τα περιήχαν και την φράση «Οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλώς σύμφωνα με τα όσα ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου μας και της ομοσπονδίας και σεβόμενοι τις δημοκρατικές διαδικασίες.»

Όμως ο Βασίλης Λαζαρίδης και ο Μωυσής Νικολαΐδης στο 24ο Συνέδριο ανακάλεσαν την υπογραφή τους και η ΑΣΥΜ μαζί με την ΑΚΑ ψήφισαν να μην συμμετάσχουν στο Συνέδριο οι τρεις αντιπρόσωποι της Ελληνικής Κοινότητας Kronoberg

3. Η Ελληνική Πολιτιστική Στέγη Ουψάλας διεξήγαγε εκλογές αντιπροσώπων για το 24ο Συνέδριο στις 24 Μαρτίου χωρίς να ενημερώσει έγκαιρα το ΔΣ της «ΟΕΣΚΣ γραπτά 15 μέρες νωρίτερα την ημερομηνία, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, καθώς επίσης και την τελευταία ημερομηνία εγγραφής μελών και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την απόκτηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.» όπως ορίζει το άρθρο 8.4 του καταστατικού της ΟΕΣΚΣ άρα οι εκλογές ήταν αντικαταστατικές. Η ΑΣΥΜ και η ΑΚΑ όμως έκριναν ότι οι 4 αντιπρόσωποι της Ουψάλας θα έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι 4 αντιπρόσωποι της Ουψάλας όπως καταλαβαίνετε ανήκαν στις παρατάξεις ΑΣΥΜ και ΑΚΑ.

4. Η Ελληνική Κοινότητα Malmö διεξήγαγε εκλογές αντιπροσώπων για το 24ο Συνέδριο στις 24 Φεβρουαρίου χωρίς να ενημερώσει έγκαιρα το ΔΣ της «ΟΕΣΚΣ γραπτά 15 μέρες νωρίτερα την ημερομηνία, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, καθώς επίσης και την τελευταία ημερομηνία εγγραφής μελών και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την απόκτηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.» όπως ορίζει το άρθρο 8.4 του καταστατικού της ΟΕΣΚΣ άρα οι εκλογές ήταν αντικαταστατικές. Η ΑΣΥΜ και η ΑΚΑ όμως έκριναν ότι οι 3 αντιπρόσωποι της Ελληνικής Κοινότητας Malmö θα έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι 3 αντιπρόσωποι της Ελληνικής Κοινότητας Malmö όπως καταλαβαίνετε ανήκαν στις παρατάξεις ΑΣΥΜ και ΑΚΑ.

5. Η Ελληνική Κοινότητα Borås (μία ιστορική κοινότητα της οποίας ο χώρος καταστράφηκε από την πυρκαγιά στις 27 Φεβρουαρίου και ουδεμία βοήθεια είδε από ΑΣΥΜ και ΑΚΑ) ενημέρωσε έγκαιρα το ΔΣ της ΟΕΣΚΣ ότι θα διεξαγει εκλογές αντιπροσώπων για το 24ο Συνέδριο στις 31 Μαρτίου. Η ΑΣΥΜ και ΑΚΑ όμως απάντησαν στην Κοινότητα Borås ότι δεν είναι μέλος της ΟΕΣΚΣ διότι δεν πλήρωσε της συνδρομή της το αργότερο τις 15 Δεκεμβρίου 2018 όπως ορίζει το άρθρο 6.5 του καταστατικού της ΟΕΣΚΣ. Σύμφωνα με τον τραπεζικό λογαριασμό της ΟΕΣΚΣ, "kontoutdrag", 14 κοινότητες μέλη της ΟΕΣΚΣ πλήρωσαν την συνδρομή τους μετά τις 15 Δεκεμβρίου του 2018. Την απάντηση στην ερώτηση γιατί η ΑΣΥΜ και ΑΚΑ απέκλησαν μόνο την Κοινότητα του Borås από το 24ο Συνέδριο ας την δώσει ο αναγνώστης.

6. Ο Οικονομικός Απολογισμός, "Årsredovisningen", που η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) παρουσιάζει στο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ σύμφωνα με τις αρμόδιες σουηδικές υπηρεσίες πρέπει να γίνεται από ένα λογιστικό γραφείο το οποίο τον παραδίδει στον Ορκωτό Λογιστή της ΟΕΣΚΣ ο οποίος πρέπει να ανήκει σε ένα άλλο λογιστικό γραφείο.
Ο Ορκωτός Λογιστής αφού κάνει τον πρώτο έλεγχο τον παραδίδει στο ΔΣ της ΟΕΣΚΣ για να υπογραφεί από όλα τα μέλη του ΔΣ. Κατόπιν επιστρέφεται στον Ορκωτό Λογιστή ο οποίος κάνει τον τελικό έλεγχο και γράφει την αναφορά του, "revisionsberättelsen", και υπογράφει τον Οικονομικό Απολογισμό.
Στο 24ο Συνέδριο ο Οικονομικός Απολογισμός που παρουσίασαν 2 μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ), ο Θοδωρής Χουλιάρας (ΑΣΥΜ) και ο Παναγιώτης Αράπογλου (ΑΚΑ), δεν ήταν υπογεγραμμένος από το ΔΣ ούτε είχε ελεγχθεί και υπογραφεί από τον Ορκωτό Λογιστή, δεν υπήρχε η αναφορά του, "revisionsberättelsen".
Ο ψευδο-οικονομικός απολογισμός που ο Θοδωρής Χουλιάρας (ΑΣΥΜ) με σοβαρό ύφος παρουσίαζε στους 47 συνέδρους αποκρύπτοντας την αλήθεια είχε λιγότερη ισχύ και από ένα «μπακαλόχαρτο»

Περισσότερα σύντομα