Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ). Άρθρο 2. Έδρα της ΟΕΣΚΣ ...
Τέλος