ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 8/12/2018

Το Σάββατο 8/12/2018 μέλη του ΔΣ της ΟΕΣΚΣ διοργάνωσαν μια δήθεν «σύσκεψη των τμημάτων γυναικών της ΟΕΣΚΣ», η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ταμείο της Επιτροπής Γυναικών.

Στην «σύσκεψη» συμμετείχαν μόλις 3 κοινότητες (Στοκχόλμης, Βόρειας Στοκχόλμης(Rinkeby), Ουψάλας), ενώ το ΔΣ της Επιτροπής Γυναικών έχει έγγραφη ενημέρωση από 9 κοινότητες, στην οποία ενημερώνουν ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΕΣΚΣ (άρθρο 16), η Επιτροπή Γυναικών έχει δικό της ΔΣ, είναι δηλαδή διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη.

Το μόνο νόμιμο όργανο που έχει την ευθύνη σύγκλησης της σύσκεψης των τμημάτων γυναικών της ΟΕΣΚΣ είναι το ΔΣ της Επιτροπής Γυναικών.
Οποιαδήποτε δράση στο όνομα της Επιτροπής Γυναικών, χωρίς απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Γυναικών είναι παράνομη.
Η δε χρησιμοποίηση χρημάτων του ταμείου της Επιτροπής Γυναικών, χωρίς την άδεια της νόμιμης διοίκησης της, αποτελεί υπεξαίρεση και διώκεται ποινικά.

Η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει κατάφορα το καταστατικό της ΟΕΣΚΣ, την σουηδική νομοθεσία και αποτελεί αθέμιτη παρέμβαση στις εσωτερικές διαδικασίες του ΔΣ της Επιτροπής Γυναικών.
Είναι μια απαράδεκτη ενέργεια που έχει ως σκοπό την πραξικοπηματική καθαίρεση του σημερινού ΔΣ της Επιτροπής Γυναικών, το οποίο συγκροτήθηκε μόλις πριν ένα χρόνο.

Η αρνητική απάντηση της υπηρεσίας MUCF, Myndigheten för Civilsamhällets Frågor, για επιχορήγηση για το 2019 τους ωθεί τώρα σε παράνομες ενέργειες που ως απώτερο σκοπό έχουν την οικειοποίηση του ταμείου της Επιτροπής Γυναικών διότι γνωρίζουν ότι θα λάβει επιχορήγηση από την Jämställdhetsmyndigheten για το 2019.

Μετά την άρνηση των συγκεκριμένων παρευρισκομένων ατόμων, Μωϋσής Νικολαϊδης, Θεόδωρος Χουλιάρας, Βασίλειος Λαζαρίδης, να ακυρώσουν την σχεδιαζόμενη παράνομη «σύσκεψη», το ΔΣ της Επιτροπής Γυναικών είναι αναγκασμένο να αξιοποιήσει όλα τα νόμιμα εργαλεία που έχει στην διάθεση του, ώστε να διαφυλάξει την αυτονομία του.

Το ΔΣ της Επιτροπής Γυναικών της ΟΕΣΚΣ

Χρύσα Κολιάστα
Πρόεδρος