ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ, 15/12/2018
 1. Στις 21 Μαϊου 2018, λάβαμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον πρόεδρο του Ιδρύματος, Αποστόλη Παπακώστα, στο οποίο καλούσε όλα τα μέλη του ΔΣ να υπογράψουν τον οικονομικό απολογισμό.
 2. Επικοινωνήσαμε με τον ορκωτό λογιστή, Per-Åke Öberg, ο οποίος στις 30 Μαϊου 2018 μας ενημέρωσε ότι είναι δικαίωμα κάθε μέλους του ΔΣ να ελέγξει τα τιμολόγια του ιδρύματος πριν υπογράψει τον απολογισμό.
 3. Στις 3 Ιουνίου 2018, λίγο πριν την συνεδρίαση του ΔΣ του Ιδρύματος αποστείλαμε αίτημα ώστε να ελέγξουμε τα τιμολόγια και να υπογράψουμε τον οικονομικό απολογισμό στις 9-10 Ιουνίου.
 4. Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος του Ιδρύματος, δεν απάντησε στο αίτημα μας, αλλά απαίτησε την υπογραφή του οικονομικού απολογισμού (χωρίς έλεγχο των τιμολογίων) έως τις 7 Ιουνίου.
 5. Στις 19 Ιουνίου 2018, ο πρόεδρος του Ιδρύματος επικαλούμενος το stiftelselagen 2 kapitel §9  ζήτησε την παραίτηση μας έως τις 30 Ιουνίου, απειλώντας μας με διαγραφή από το ΔΣ του Ιδρύματος εάν αρνηθούμε.
 • Θεωρούμε αδιανόητο να μην έχουν όλα τα μέλη του ΔΣ πρόσβαση στα τιμολόγια του Ιδρύματος, πόσο μάλλον όταν στο παρελθόν έχουν υπάρξει υπερκοστολογήσεις εξόδων που ζημίωσαν το Ίδρυμα.
  Η άρνηση αυτή αποτελεί κατά την άποψη μας μια ενέργεια που δεν συνάδει με την χρηστή διαχείριση και την διαφάνεια των οικονομικών του Ιδρύματος. Όταν μάλιστα συνοδεύεται από απειλές για διαγραφές, αφήνει υποψίες για προσπάθεια συγκάλυψης ενδεχόμενων ατασθαλιών που πλήττουν την φήμη του Ιδρύματος.
 • Σύμφωνα με το stiftelselagen 2 kapitel §9 το ΔΣ ενός ιδρύματος διορίζει και παύει μέλη του ΔΣ, εκτός αν υπάρχει άλλη πρόβλεψη στον κανονισμό του Ιδρύματος - «Styrelsen skall utse och entlediga ledamöter om inte annat följer av stiftelseförordnandet». Στο stiftelseurkund του Ιδρύματος, άρθρο 2, είναι ξεκάθαρο ότι τα μέλη του ΔΣ διορίζονται από τους φορείς, οι οποίοι είναι και οι αρμόδιοι για την παύση των μελών του ΔΣ.
 • Η ερμηνεία της φράσης «ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός πρέπει να υπογραφεί από όλα τα μέλη του ΔΣ» (Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter) που δίνει ο πρόεδρος είναι παράλογη.
  Η υποχρέωση των μελών του ΔΣ για υπογραφή του απολογισμού είναι ασφαλιστική δικλείδα για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο των οικονομικών.
  Σύμφωνα με την ερμηνεία του προέδρου όμως, ο νομοθέτης δίνει ένα εργαλείο εκβιασμού στην πλειοψηφία του ΔΣ, ώστε να διαγράφει όσα μέλη δεν αποδέχονται να υπογράφουν εν λευκώ!

Θλιβόμαστε για το γεγονός ότι αντί ο πρόεδρος να συνεργαστεί μαζί μας ώστε να ελέγξουμε τα τιμολόγια και να υπογράψουμε τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό, επέλεξε να αποτρέψει τον συγκεκριμένο έλεγχο και μάλιστα, να μεθοδεύσει την διαγραφή μας από το ΔΣ μέσω αυθαίρετων ερμηνειών των νόμων και του καταστατικού του Ιδρύματος.
Καλούμε να αποσύρει άμεσα την συγκεκριμένη πρόταση, να μας δοθεί πρόσβαση στα τιμολόγια του Ιδρύματος και έπειτα, μετά χαράς να προβούμε σε έγγραφη δήλωση ότι δεν υπάρχει κανένα προβληματικό σημείο στον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, εάν αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί προς το συμφέρον του Ιδρύματος (τραπεζικός δανεισμός, κοκ).

Επισυνάπτεται η αλληλογραφία των σημείων 1-5

Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος
Σωτήριος Λούστας
Ελένη Σαββίδου
Χαρούλα Γιώτη
Γεώργιος Καραζεϊμπέκης